„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ прекрати договор за наем и сключи нов договор за отдаване под наем за търговски площи в гр. София

2012-08-31
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за инвестиционен кредит

2015-01-08
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2016-01-28„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи допълнително споразумение към Договор за наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2014-10-24
 


Удължен е договора за наем с „Мартинели” ООД за магазина в Бургас

2015-02-04
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи допълнително споразумение към Договор за наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2015-11-16
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи Договор за наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Бургас

2015-10-07
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Меркадо” Велико Търново

2014-06-11
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ удължи срока на договор за наем с „Моббо” ЕООД

2014-05-19
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2013-09-19
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на търговски площи в гр. Велико Търново

2013-05-22
 


"Куантум дивелопмънтс" АДСИЦ придоби недвижим имот в Бургас

2015-01-12„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ прекрати договор за наем и сключи нов договор за отдаване под наем за търговски площи в гр. София

2013-05-15
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2013-03-26
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2016-05-17
 


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи допълнително споразумение с ЕТ

2016-05-20
 


Куантум Дивелопмънтс и Инвестор.БГ АД с договор за разкриване на информация

2016-12-07
 


NewsНовини