1700 София, България

район Лозенец

ул. "Константин Петканов" №4

телефон: (+359 2) 939 88 88

факс: (+359 2) 939 88 99

e-mail: office@quantum-bg.com

Лица за контакт:

Станислав Ананиев - Изпълнителен директор

Александър Димитров - Директор за връзка с инвеститорите

NewsНовини